Haagise kasutamine

Haagise kasutamine

Palume tutvuda haagise kasutus- ja hooldusjuhendiga enne haagise kasutamist. Järgides selles juhendis märgitud nõudeid, tagate haagise pikaajalise vastupidavuse ja ohutu liiklemise. Haagise kasutus- ja hooldusjuhendist kinnipidamine on meie poolt antud 2-aastase garantii aluseks. Kõik Brentex-Trailer haagised vastavad Euroopa raamdirektiivi 2007/46/EÜ nõuetele ja omavad EÜ tüübikinnitusi.

Auto veokuuli kõrgus

Selleks, et tagada ohutu haagise ja vedukauto vaheline ühendus, peab haakeseade olema kinnitatud õigele kõrgusele. DIN 74058 standardi kohaselt peab haagise haakeseadme kõrgus maapinnast olema 430± 35 mm (haagis on loodis, rehvirõhk on õige, haagis ei ole ülekoormatud). Meiepoolne soovituslik auto veokuuli kõrgus maapinnast on samuti 430 ± 35 mm (standard nõuab 385± 35 mm täiskoormatud auto puhul).

Haagise haakimine

Tugiratta olemasolul: Liigutage haagis vedukauto taha asendisse, kus haakeseade on auto veokuuliga kohakuti. Laske tugiratta vända abil haagise haakeseade allapoole, kuni veokuul on kohakuti haakepeaga. 

 1. Tõstke haagise veotiisel maast ja asetage haagise haakeseade vedukauto veokuulile (kerghaagiste puhul asetage esmalt veokuulile haagise turvatross).
 • Suruge allapoole, kuni haakeseade lukustub kuuldava klõpsuga paika. Tõstmisel palun arvestage haagise ja koorma kaaluga, et vältida vigastusi. Kui haagise veotiisli peal on liiga suur kaal, võib see kahjustada haakeseadet, veotiisli pinglukke, tugiratast või tiislitalasid. Visuaalne kontroll: Kaitseriiv (2) on käepidemel (1) nähtav ja indikaatori nool (3) asub /+/-positsioonis, kui haakeseade on kinnitatud ja on õigesti veokuulil.
 1. Asetage veokuulile haagise turvatross. (Kerghaagiste puhul asetage esmalt veokuulile haagise turvatross ja seejärel haagise haakeseade vedukauto veokuulile.)
 2. Sisestage haagise elektripistik vedukauto pistikupessa ja pange auto lähituled põlema.

Tugiratta olemasolul: Kerige tugiratta vända abil ratas ettenähtud soonde (see fikseerib ratta asendi ja väldib selle iseeneslikku lahti kerimist). Seejärel keerake lahti tugiratta klamber ja tõstke tugiratas ülemisse asendisse. Tugiratas peab olema sõidusuunaga paralleelne. Keerake tugiratta klamber kinni.

Haagise lahti haakimine

Tugiratta olemasolul: Keerake lahti tugiratta klamber ja laske tugiratas alla vastu maad. Vajutage haakeseadme kaitseriivi, tõmmake käepide (1) üles ja hoidke selles asendis. Seejärel kerige tugiratta vänta, kuni haagise haakeseade tuleb veokuulilt lahti.

 1. Võtke haagise elektripistik vedukauto pesast välja ja asetage pistikuhoidjasse.
 2. Võtke ära haagise turvatross veokuulilt. (Kerghaagiste puhul minge kõigepealt 3. punkti juurde ja seejärel võtke ära turvatross.)
 3. Haagise lahti haakimiseks vajutage haakeseadme kaitseriivi ja tõmmake haakeseadme käepide (1) üles, kuni seade avaneb ja vabastab veokuuli. Tõstmisel arvestage haagise ja koorma kaaluga, et vältida vigastusi.

Haakeseadme lukk (lisavarustus): Haakeseadme luku olemasolul asetage see lukuauku (5) ja keerake võtit.

Hooldus: Määrige regulaarselt kõiki liikuvaid osasid ja kontrollige lõtkusid.

Enne sõidu alustamist

 1. Kontrollige, et haagis oleks korrektselt vedukautoga haakes. Seda saab teha püüdes tõsta haagise veotiislit (palun arvestage haagise ja koorma kaaluga, et vältida vigastusi).

Visuaalne kontroll: Vedukauto veokuul peab asuma täielikult haakeseadme sees. Haakeseadmel on olemas punane/roheline või +/- indikaator, mis näitab, kas haagis on haakes või mitte.

 1. Kontrollige, et haagise turvatross oleks haagise konksu peal. Turvatross ei tohi olla veokuuli ja haakeseadme vahel (sel juhul ei lukustu haakeseade korralikult).
 2. Kontrollige, et haagise elektripistik oleks autoga ühendatud ja tuled korras.
 3. Kontrollige rehvirõhku ja rehvide korrasolekut.
 4. Kontrollige, et haagise eemaldatavad ja lukustuvad osad (otsaluugid, veotiisel) oleksid korrektselt kinnitatud.
 5. Kontrollige, kas veotiisli kallutuslukud on suletud (tegemist on reguleeritavate pinglukkudega, need peavad olema suletud asendis kerge pinge all).
 6. Piduritega haagiste puhul kontrollige, kas seisupidur on vabastatud.
 7. Koormatud piduritega haagiste puhul kontrollige, kas pidurisüsteemi vars (keermelatt) on vabastatud (ei ole eelpinge all ja pidur ei ole peal). Kui haagise sild on koormatud, liiguvad lehtvedrud mõnevõrra tahapoole, mis võib kaasa tuua pidurivardasüsteemi eelpinge. Sellisel juhul lõdvendage reguleerimispingutit.
 8. Kontrollige, et koorem oleks võimalikult ühtlaselt jaotatud ja korrektselt kinnitatud.
 9. Tugiratta olemasolul kontrollige, et see oleks tõstetud ülemisse asendisse ja ratas oleks sõidusuunaga paralleelne.

Sõitmine

Kõikidel Brentexi haagistel on lehtvedrustuse ja amortisaatoritega sillad, mis tagavad suurepärase teelpüsivuse ja sujuva sõiduelamuse.

NB! Brentexi haagised on projekteeritud ja valmistatud optimaalseks kasutamiseks tavaliste sõiduautodega. Haagised ei ole mõeldud kasutamiseks koos veoautode, maastikusõidukite ning suurte rataste ja kõrge või jäiga vedrustusega sõidukitega. Brentex-Trailer ei vastuta sellest tingitud mis tahes kahjude eest.

NB! Mõnedes riikides kehtivad kohalikud piirangud ja nõuded haagisega liiklemisel. Palun tutvuge vastava riigi seadustega enne sõidu alustamist.

Haagisega tagurdamine

Haagisega tagurdamine nõuab teatud kogemust. Tagurdamise ajal haagis pöörleb ümber vedukauto veokuuli. Seega tuleb auto rooli keerata soovitud suunale vastupidiselt (vaadake pilte). Ärge andke alla, kui tagurdamine ei tule kohe välja :) Harjutamine teeb meistriks!

Haagise koormamine ja koorma paigutamine

Haagise kandevõime on haagise täismassi ja omakaalu vahe (mõlemad massid on välja toodud haagise registreerimistunnistusel). Haagise ülekoormamine on keelatud ja võib põhjustada nii liiklusohtliku olukorra kui ka haagise sõlmede enneaegse kulumise või purunemise. Juhime tähelepanu, et ülekoormamistunnustega haagise puhul garantii ei kehti, vastutus lasub täielikult haagise kasutajal (koorma kaalu mitteteadmine ei vabasta vastutusest).

Vaata haagise täismassi kalkulaatorit SIIT

Ülekoormamise näide:

Haagise kandevõime on 500 kg. Haagise veokasti mõõdud on 2,5 × 1,25 × 0,4 m, mis teeb kokku ligikaudu 1,25 m³. Kui täita selle haagise veokast ääreni kuiva liivaga, siis on koorma kaaluks ca 2000 kg.

Parema teelpüsivuse tagamiseks on väga oluline sõita õige haakeseadme koormusega. Minimaalne vertikaalne koormus haakeseadmele koormatud haagise puhul peab olema 5% haagise täismassist (tühja haagise puhul võib olla vähem). Raskem koormus on tavaliselt eeliseks, kuid pidage silmas, et maksimaalne vertikaalne koormus haagise haakeseadmele tohib olla kuni 10% haagise täismassist, aga mitte rohkem kui 100 kg (piduritega haagistel). Optimaalseim koormus haakeseadmele varieerub erinevatel autodel. Kogemus näitab, et keskmine väärtus on vahemikus 40–70 kg.

Väike koormus veokonksule

Liiga väike raskus veokonksule – kui koorem on asetatud haagise tagaosale, hakkab tiisel tõstma auto veokonksu ja autorong muutub sõites väga ebastabiilseks

Suur koormus veokonksule

Liiga suur raskus veokonksule – kui koorem on paigutatud liiga ette, võib see vigastada haakeseadet, tiislit või nende kinnitus

Kastihaagised on projekteeritud nii, et raskuskese asub veokasti keskel või vahetult telje ees. Laadimisel tuleb koorem paigutada võimalikult ühtlaselt, et raskus oleks veokastis võrdselt jaotatud.

Suuremõõtmeline koorem peab olema paigutatud veokastis võimalikult ühtlaselt, jälgides, et maksimaalne koormus haakeseadmele ei oleks ületatud.

Väikesemõõtmeline koorem (ca 1 m² või väiksem), eriti raske koorem (üle 300 kg) peab olema paigutatud veokasti keskele (haagise telje piirkonda), mitte haagise veokasti esi- või tagaosasse. Väikesemõõtmeline ja raske koorem peab olema asetatud kaubaalusele!

Kasti kallutamine

Enne haagise kallutusasendisse seadmist haakige see vedukauto konksule ja rakendage seisupidur. Seejärel avage kallutuslukud ja tõstke kallutamiseks haagise esiosa.

Ärge kallutage haagist käsitsi, kui see on koormatud. Kasutage kallutuskruvi. Ärge kallutage kaheteljelist haagist käsitsi. Kasutage kallutuskruvi.

Enne sõidu alustamist lukustage kallutuslukud. Vajadusel pingutage lukke. Pinglukud peavad olema eelpingutatud, et tagada korrektne lukustus.

Ebastandardsete kaupade laadimine

Minitraktorite, koppade ja laadurite transportimisel peavad veetava seadme rattad toetuma täpselt haagise raami risttaladele. Kui seda ei ole võimalik teha, tuleb seadme rataste alla asetada pikad plangud, mis omakorda toetuvad korraga kõikidele haagise raami risttaladele. Asetage plangud kindlast kõikide rataste alla, nii vasakule kui ka paremale. Plankude pikkus peab vastama haagise pikkusele.

Pange tähele, et vineeri suurim lubatud koormus haagise raami risttala vahel on 300 kg.

Brentexi haagistel on standardvarustuses tugevdatud luugid. Luuke võib kasutada pealesõiduteena ATV-de ja murutraktorite laadimisel. Loe rohkem Brentex haagise konstruktsioonist SIIT

Pange tähele, et standardluugi maksimaalne kandevõime on 250 kg. Juhul kui soovite laadida raskemaid seadmeid, kasutage selleks ettenähtud pealesõiduteid või spetsiaalset pealesõiduks mõeldud tagaluuki (mõlemad tooted on saadaval lisavarustusena). Mootorrataste laadimisel peavad rattad sõitma üle luugi võimalikult hingede lähedalt. Enne luugi kasutamist pealesõiduteena seadke portelukud suletud asendisse.

Haagises olev kaup peab olema alati kinnitatud koormarihmade, -võrgu või muude kinnitusvahendite abil, et koorem ei liiguks kohalt kiirendades, pidurdades või kurvides. Koorma turvaliseks kinnitamiseks on haagis varustatud spetsiaalsete koormakinnitusaasade ja -konksudega.

Pange tähele, et koormakinnitusvahendid peavad alati olema valitud vastavalt kauba kaalule (kasuta vähemalt 1000 kg koormarihma 1000 kg massiga kauba kinnitamiseks).

Võimalusel laadige kaup veokasti sisse. Pikkade materjalide (nt saematerjal) veol võib kaup olla üle veokasti tagumise serva ilma spetsiaalse tähistuseta maksimaalselt 1 m.

Kui koorem on pikem kui haagise veokast, siis on keelatud kasutada otsaluuke haagise veokasti pikendusena. Selle asemel eemaldage esimene ja/või tagumine otsaluuk(id) ja asetage see autosse või haagisesse.

Pesemine ja puhastamine

Haagis tuleb hoida puhtana. Haagist pestakse sarnaselt autoga. Kastke haagis märjaks ja seejärel peske pesukäsna või harjaga. Tavaline autopesuvahend on sobilik haagise pesuks. Kui haagis on väga määrdunud, kasutage pigieemaldit.

Veekogude läheduses ei ole lubatud pesta haagiseid ja autosid keemiliste pesuvahenditega. Soovitame pesta haagist ainult selleks ettenähtud kohtades.

Haagist tuleb alati pesta peale soolatatud teedel sõitmist. Teesool ja teised teehoolduses kasutatavad ained võivad tekitada pöördumatuid kahjustusi galvaniseeritud pindadele. Seda on eriti oluline järgida just uue, värske tsingikihi puhul.

Loe rohkem haagise pesemisest SIIT

Lae alla haagise kasutus- ja hooldusjuhend PDF formaadis SIIT

+