Garantii

Garantiitingimused

  • Brentex OÜ toodetud haagiste garantiiaeg on 24 kuud. Garantiiperiood algab haagise lõpptarbijale üleandmise hetkest.
  • Garantii kehtib ainult haagise nõuetekohase kasutamise ja regulaarse hooldamise korral. Haagise kasutusjuhendis toodud nõuete rikkumine lõpetab garantii kehtivuse.
  • Tootja garanteerib, et garantiiperioodi jooksul on haagis materjali- ja tootmisdefektide vaba. Materjali- ja tootmisdefektide ilmnemisel on tootja kohustatud need kõrvaldama. Garantii alla ei kuulu haagise loomulik kulumine ja keskkonna mõjutusel ilmnenud defektid. Samuti ei kuulu garantii alla kuluosad: piduriklotsid, piduritrossid, rattad, kummipuksid, veljed, rattalaagrid, haakeseadmed, lukud, hinged ja koormakinnitusaasad).
  • Tootja ei vastuta tekkinud lisakulutuste eest, milleks võivad olla saamata jäänud tulu, töötajate palgad, puksiirteenus, vara kadumine või hävinemine, majutus ja rendikulud jne.
  • Garantii ei kehti kui haagist on parandatud, modifitseeritud või on muul moel muudetud haagise konstruktsiooni ilma tootjat või tootja esindajat sellest eelnevalt informeerimata. Garantii ei kehti, kui haagist on kastutatud mitteotstarbelisel viisil või lubatud suurimat kandevõimet on ületatud.
  • Ostja peab tootjat või tootja esindajat defekti ilmnemisel teavitama 5 tööpäeva jooksul. Defekti ilmnemisel on haagise edasine kasutamine keelatud. Garantii ei kehti, kui defekti ilmnemisest teatamisega on viivitatud ning tootjale või tootja esindajale ei ole defektist teatatud.
  • Garantiikorras tehtud tööd ei pikenda üldist garantiiperioodi.

Olge teadlikud

  • Värskelt galvaniseeritud osad on läikivad ja säravad. Aja möödudes galvaanika tuhmub, matistub ning võib muutuda laiguliseks. See on galvaniseeritud toodete puhul normaalne oksüdeerimise protsess. Materjali servadele võib tekkida punane rooste, mis kaob kasutamise jooksul. Eelpool kirjeldatud visuaalsed muutused ei kuulu garantii alla.
  • Galvaniseeritud detailid võivad reageerida teatud kemikaalidele ja hapetele. On oluline hoida oma haagis puhas ja seda pesta korrapäraselt peale kasutamist. Eriti hoolikas tuleb olla peale sõitmis soolatatud teedel, väetiste ja hapete vedamist.
  • Haagise põhjavineer on naturaalne materjal. Vineer võib niiskuse toimel muuta oma värvi ja kuju. Vineer võib niiskusega minna kummi ja olude muutudes taastub normaalne olek. Kaitsmaks oma haagist niiskuse eest soovitame kasutada tasapinnalist tenti.

+